Вишни

Вишни

(Prunus Avium L.)

Сортове

Облачинска
Хейманов Рубин
Хейманова Консерва (Фанал)
Сенчеста Морела
Монтморенси – за любители
М 15!

Подложки:
CAB 6Pi – умеренорастяща in vitro
GiSelA 6 – умеренорастяща in vitro
MaxMa 14 – умеренорастяща in vitro
P-HL-C – слаборастяща in vitro
Семенна – Prunus Machaleb – за карбонатни и сухи почви
Семенна – Prunus Avium – за влажни и плодородни почви с кисела реакция