Круши

Круши

(Pirus Communis L.)

Сортове

Старкримсон
Вилямова Масловка
Червена Вилямова Масловка
Боскова Масловка
Абат Фетел
Пекхъмс Триумф

Подложка:
Круша семенна за сухи и планински райони
OHF 333