Праскови

Праскови

(Prunus Persica Batsch.)

Сортове

Мейкрест
Сентри
Редхейвън
Глоухейвън
Сънкрест
Елегант Лейди
Хале
Съмърсет

Сортове Нектарини

Андерсън
Съмър Бюти
Фантазия
Старк Ред Голд
Легранд

Подложки:
Семенна – Prunus Persica
GF 677 – in vitro за карбонатни, сухи и уморени почви