Разсадник Пловдив

„Савел – Агро” ЕООД / разсадник Пловдив е създадена през 1997 година. Основна дейност на дружеството е:
– производство на сертифициран и стандартен овощен посадъчен материал от
листопадни култури;
– проектиране и създаване на трайни насаждения;
– консултации в помощ на практиката до встъпване в плододаване.
Имаме лицензирано производство съвместно с „GEVO” MBH, Германия и „Feno” – Италия.
Екипът ни има зад гърба си опита от над 5000 декара изградени овощни градини и разсадници за посадъчен материал!

От самото начало се ръководим в своята дейност от нормите на стандарта за добри земеделски практики (GLOBALGAP). Фиданките, които отглеждаме, отговарят на българските законови изисквания и на европейските стандарти. Имаме необходимите регистрации и удостоверения от „Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол” и „Националната служба по растителна защита”.

разсадник-о

Нужните ни подложки и калеми произвеждаме в собствени маточници. Добре обучените ни специалисти умело подбират най-добрите подложки за съответните видове, така че да осигурим жизненост, издръжливост и добро развитие на дръвчетата. Следим новостите при отглеждането на разсада за овошки и опазването на сортовата чистота и разнообразие.

Предлагаме основните видове плодни дръвчета – череши и вишни, праскови, кайсии и сливи, ябълки и круши, бадеми. В подбора на сортовете се ръководим от два принципа – плодовете да са с високи вкусови качества и полезност и дърветата да са максимално устойчиви на основните икономически значими заболявания като огнен пригор, струпясване, брашнеста мана, различни бактериални болести. Това осигурява здраве, дълъг живот и плододаване при минимум използване на пестициди, което води до преки икономически ползи. По-малко третираните плодове са по-вкусни и здравословни.

На опита и квалификацията на екипа ни можете да разчитате напълно при изграждане на овощни градини или нови разсадници. Можем да ви окажем професионална помощ за избора и оценката на терена и проектирането на насажденията, опорната и напоителна система. Според качествата и състава на почвата можем да ви препоръчаме видове и сортове, които да са максимално адекватни на условията.
След избора на посадъчен материал и засаждането му идва сложният и отговорен период на отглеждане на фиданките до израстването им в здрави, плододаващи дръвчета. През цялото това време ще сме до вас с консултации и помощ.

Доверете ни се така, както вече го направиха собствениците на над 5000 декара първокласни овощни градини и разсадници!