Продукция

Предлагаме стандартизиран и сертифициран посадъчен материал за овощни дръвчета. Наред с това, дейността ни е насочена и към проектирането на трайни насаждения, тяхното реализиране и практически консултации. В нашите

разсадници

поддържаме всички сортове овошки.