Череши

Череши

(Prunus Avium L.)

Сортове

Бигаро Бюрла
Бинг
Ван
Стела – самофертилен сорт
Силвия
Сънбърст – самофертилен
Райниер – за любители
Ламберт

Ново

Маргит
Лапинс – самофертилен, едроплоден !
Каталин
Реджина – късен, едроплоден !

Подложка:
CAB 6Pi – умеренорастяща in vitro
GiSelA 6 – умеренорастяща in vitro
MaxMa 14 – умеренорастяща in vitro
P-HL-C – слаборастяща in vitro
Семенна – Prunus Machaleb – за карбонатни и сухи почви
Семенна – Prunus Avium – за влажни и плодородни почви с кисела реакция