BREABURN”FENBRA”(s)

BREABURN”FENBRA”(s)

Плод – средноедър до едър с конусовидна форма, много изравнен. Кожицата е здрава с 60 до 80% размиточервен покровен цвят. Плодовото месо е белезникаво, сочно, хрупкаво, с отличен баланс на киселини и захари.

Дърво – умеренорастящо, рано влиза в плододаване, има висока и постоянна родовитост – много подходящо за интензивни насаждения. Сортът е слабочувствителен на брашнеста мана и по-чувствителен на струпясване.
Прибирането на плодовете започва около средата на месец октомври. Плодовете са много транспортабилни и могат да се съхраняват шест до осем месеца в хладилници, а при обикновенни условия – до четири месеца.
Брибурн е високодобивен зимен сорт ябълка, който в последните години търпи все по-голямо разпространение.
BREABURN”FENBRA”(s),е запазена търговска марка на FENO Италия в Европа.