Сливи

(Prunus Domestica L.)

Сортове

 • Чачанска ранна
 • Топ Кинг
 • Йо – Йо
 • Стенлей
 • Топ енд плюс
 • Презента

Подложки

 • Семенна джанка
 • М29С
 • Ищара
 • Вавит
 • GF677

Йо-Йо® – лицензирано производство, съвместно с GEVO mbh, Германия
Абсолютно устойчив на шарка, с едрина 40-50g, самофертилен.