Ябълки

Сортове

 • Гала Шинко Ред
 • Гала Декарли
 • Гала Фенгал

Група на Червена превъзходна

 • Ред Кан
 • Ред Каб
 • Суперчийф
 • Джероним
 • Хапке 4

Група на Златна превъзходна

 • Голден Пърси
 • Голден Райндърс
 • Голден ОНК 1500
 • Голдчийф
 • Голдспър
 • Пинова

Фуджи и вариетети

 • Рубинфуджи
 • Дзен Адзтек
 • Грени Смит

Устойчиви на струпясване

 • Уилямс Прауд
 • Пристан
 • Ентерпрайз
 • Флорина
 • Голдръш

Подложки

 • М9
 • Съпортер 4Р/80
 • ММ106